Privacyverklaring BeauBourice

 

Schoonheidssalon BeauBourice, gevestigd op Van Dijklaan 22 te Amstelhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

Eigenaresse: Jacqueline Bouricius
Van Dijklaan 22
1427 AE  Amstelhoek

06-21116531

www.schoonheidssalonbeaubourice.nl

info@schoonheidssalonbeaubourice.nl

 

Te verwerken persoonsgegevens

Schoonheidssalon BeauBourice verwerkt uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Het gaat hierom de volgende persoonsgegevens:

Geslacht
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adresgegevens
E-mail
Internetadres
Facebook

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Afhandeling van uw betaling
Verzenden nieuwsbrief
Bellen/ e-mailen
Te informeren over onze diensten en/of producten Goederen en/of diensten bij u af te leveren

 

Bewaren persoonsgegevens

Schoonheidssalon BeauBourice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.
Bewaartermijn is maximaal 5 jaar na laatste behandeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon BeauBourice verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Schoonheidssalon BeauBourice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon BeauBourice.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@schoonheidssalonbeaubourice.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek dit mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schoonheidssalon BeauBourice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon BeauBourice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoonheidssalon BeauBourice ) tussen zit.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Schoonheidssalon BeauBourice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@schoonheidssalonBeauBourice.nl .